Linja-autoliikenteen matkustajan oikeudet

LIIKUNTARAJOITTEISTEN HENKILÖIDEN PALVELUT
Linjaliikenteessä autohenkilökunta auttaa liikuntarajoitteisia henkilöitä autoon nousussa ja poistulossa. Turvallisuussyistä kuljettaja ei voi nostaa liikunta esteistä pyörätuolista tai pyörätuoliin. Pyörätuolissa matkustavia asiakkaita emme voi valitettavasti ottaa pyörätuolissa kyytiin vuoroillemme, koska meillä ei ole tarjolla matalalattiabusseja eikä niissä ole pyörätuolipaikkoja.

Liikuntarajoitteisten tai vammaisten tarvitsemat apuvälineet voidaan kuljettaa turvallisesti tavaratilassa veloituksetta. Sähköpyörätuolia ei ole mahdollista kuljettaa linja-auton matkatavaratilassa tuolin painon ja koon vuoksi. Autojemme WC:t eivät sovellu vaikeavammaisten käyttöön.

Jos liikuntarajoitteinen tai vammainen henkilö ei pysty liikuntarajoitteisuutensa tai vammaisuutensa vuoksi matkustamaan yksin bussilla, hänellä tulee olla matkalla mukana saattaja. Saattaja matkustaa avustettavan mukana veloituksetta. Avustajasta on ilmoitettava asiakaspalveluumme 016-3422160 tai info@eskelisen.fi viimeistään vuorokausi ennen matkan alkua.

Opaskoira matkustaa bussissa maksutta opastettavansa kanssa.

Liikenteenharjoittaja voi kieltäytyä antamasta lippua tai evätä pääsyn ajoneuvoon matkustajan vammaisuuteen tai liikuntarajoitteisuuteen vedoten, jos kieltäytyminen perustuu turvallisuutta koskevaan vaatimukseen kansainvälisessä, unionin tai kansallisessa säädöksessä. Kuljetuksesta voidaan kieltäytyä myös, jos ajoneuvoon nousu, siitä poistuminen tai siinä matkustaminen on fyysisesti mahdotonta suorittaa turvallisesti tai toimivalla tavalla ajoneuvon suunnittelun tai infrastruktuurin kuten pysäkin tai terminaalin vuoksi.
Matkustajalla on oikeus saada päätöksen perustelut ja tieto mahdollisesta vaihtoehtoisesta palvelusta. Mikäli matkustaja on tässä tilanteessa maksanut matkan jo etukäteen, hänellä on oikeus maksun palautukseen, vaikka hän ei olisi ilmoittanut avuntarpeesta ennakkoon.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta.

MATKATAVARAT
Matkustajan mukanaan kuljettamat normaalit matkatavarat (enintään kaksi matkalaukkua), sukset ja lastenrattaat kuljetetaan maksutta. Rahtitaksan mukainen maksu peritään muista edellä luettelemattomista tavaroista.

POLKUPYÖRÄT
Polkupyöriä kuljetetaan asiakkaan omalla vastuulla tilan salliessa. Polkupyöräpaikan voi varata lipun oston yhteydessä nettikaupasta.

LASTENVAUNUT
Lastenvaunujen kuljettaminen on mahdollista bussin tavaratilassa.

LEMMIKKIELÄIMET
Tavanomaisia lemmikkieläimiä voidaan kuljettaa bussissa saattajan kanssa ja saattajan vastuulla, mikäli bussissa on tilaa. Lemmikkieläimet sijoitetaan siten, että niistä mahdollisesti aiheutuva haitta matkustajille minimoituu. Lemmikkieläimiä ei saa sijoittaa istuimille eikä niitä saa pitää irrallaan.  Bussissa jo olevilla allergisilla matkustajilla on ensisijainen oikeus valita paikka. Kanssamatkustajat eivät kuitenkaan voi estää opas- tai avustajakoiran ottamista autoon. Lemmikkieläin maksu maksetaan suoraan kuljettajalle. Maksu peritään seuraavasti: 0-200 km 5€, 201-400 km 7,50€, 401-600 km 10€, 601 – km 13€.

RAHTITAVARA
Matkahuollon Pakettipalvelut tarjoaa valtakunnallisia kuljetusratkaisuja. Kuljetusten nopeus ja varmuus perustuvat aikataulutettuun ja tiheään koko maan kattavaan bussiverkostoon. Matkahuollolla on 1100 palvelupistettä ympäri Suomen. Jos paikkakunnalla ei ole Matkahuollon palvelupistettä, lähetys voidaan toimittaa suoraan autoon.

RADION KÄYTTÖ
Radion käyttö on mahdollista busseissamme siten, ettei se häiritse muita matkustajia. Yhdenkin matkustajan sitä vaatiessa radio suljetaan. Matkustajien omien musiikkilaitteiden ja matkapuhelimien käyttö on sallittua, kun ne eivät aiheuta häiriötä muille matkustajille.

SYÖMINEN JA JUOMINEN BUSSISSA
Matkaeväiden nauttiminen bussissa on sallittua erityistä siisteyttä noudattaen.
Alkoholin käyttö ja tupakointi, myös sähkötupakointi, on aina kielletty busseissamme.

JÄRJESTYSHÄIRIÖT
Kaikilla bussimatkustajilla on oikeus häiriöttömään bussimatkaan. Autohenkilökunnalle on turvattava työrauha. Autohenkilökunnalla on oikeus poistaa bussista häiriötä aiheuttava matkustaja, joka autohenkilökunnan kiellosta huolimatta on jatkanut häiriön aiheuttamista. Jollei matkustajaa voida poistaa heti, autohenkilökunnalla on oikeus tarpeen vaatiessa ottaa hänet kiinni, kunnes poistaminen on mahdollista.

LÖYTÖTAVARAT
Autoihimme jääneitä löytötavaroita voi tiedustella numerosta 016-3422160 tai info@eskelisen.fi

VUORON MYÖHÄSTYMINEN TAI PERUUNTUMINEN
Matkustajan on varauduttava siihen, että vaikeat keliolosuhteet ja mahdolliset ruuhkat saattavat pidentää aikataulun mukaista matka-aikaa. Matkustajia pyydetään huomioimaan, että juhlapyhinä ajetaan mahdollisesti poikkeavien aikataulujen mukaan. Kaluston rikkoontumistapauksissa järjestämme korvaavan kuljetuksen mahdollisimman nopeasti. Viivytyksestä johtuvia kuluja ei korvata.

VALITUSTEN KÄSITTELY JA VAHINGONKORVAUKSET
Jos matkan maksun yhteydessä on kuljettajan toimesta tapahtunut virhe, palautetaan liikaa peritty hinta asiakkaalle. Matkahuollon nettikaupasta ostettujen lippujen takaisinlunastus on mahdollista Matkahuolto Oy:n omien ehtojen mukaisesti. www.matkahuolto.fi

Muissa tilanteissa käyttämättömästä palvelusta palautetaan tapauskohtaisesti. Palautusta varten pyydämme lähettämään lyhyen kuvauksen tilanteesta ja liittämään mukaan alkuperäinen matkalippu sekä yhteystiedot info@eskelisen.fi tai postitse osoitteeseen   J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy, Koskikatu 51, 96100 Rovaniemi

Vuoron myöhästymisestä tai peruuntumisesta mahdollisesti aiheutuvat korvaukset käsitellään ja ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Asiakkaan on pyrittävä ottamaan välittömästi yhteyttä bussiyritykseen, jos bussivuoron mahdollinen myöhästyminen tai peruuntuminen uhkaa aiheuttaa asiakkaalle ylimääräisiä matkakustannuksia. Bussiyritys ei vastaa lisävahingosta, jonka matkustaja omalla toiminnallaan olisi kohtuudella voinut välttää.

Bussiyritys ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle aiheutuvista kuluista, mikäli vuoron myöhästyminen tai peruuntuminen johtuu bussiyrityksestä riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä. Matkan aikana tapahtuneesta vahingosta itsellesi tai omaisuudellesi on hyvä ilmoittaa kuljettajalle. Tämä helpottaa asian jatkokäsittelyä. Matkalaukku on matkatavaroiden suoja, jonka vähäiset ulkoiset vauriot tai likaantuminen laukun normaalin käsittelyn yhteydessä eivät kuulu korvattaviin vahinkoihin.

Matkan aikana särkyneet tai kadonneet matkatavarat korvataan ensisijaisesti matkustajan omasta matkatavaravakuutuksesta. Muussa tapauksessa korvataan tavaran käypä arvo, mikäli voidaan luotettavasti osoittaa tavaran olleen ehjä tai mukana lastaustilanteessa ja särkyminen tai katoaminen on johtunut kuljettajamme tuottamuksesta. Asiakkaan itse lastatessa tavarat bussiin ne ovat hänen vastuullaan.

VALITUSOSOITE JA MATKUSTAJAN OIKEUDET
Tämä tiedonanto perustuu EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevaan asetukseen. Tätä asetusta sovelletaan säännöllistä liikennettä käyttäviin matkustajiin, jos liikennöitävä aikataulun mukainen matka on 250 km tai enemmän. Asetusta sovelletaan tilausliikenteeseen vain rajoitetusti.

Matkustajalle on annettava lippu tai muu matkustamiseen oikeuttava asiakirja. Lippu voidaan antaa sähköisessä muodossa.
Matkustamiseen sovellettavat sopimusehdot ja hinnat on tarjottava yleisölle ilman minkäänlaista suoraa tai välillistä asiakkaan kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää.

Matkustajalla on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus korvaukseen linja-auton käyttöön liittyvästä onnettomuudesta aiheutuvasta kuolemasta, henkilövahingosta, matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta korvataan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen lisäksi matkustajalla on oikeus saada apua onnettomuudesta johtuviin välittömiin käytännön tarpeisiinsa, joihin kuuluvat tarvittaessa ensiapu, majoitus, ruoka, vaatetus ja kuljetus.

Mikäli hyvitys tai korvausasia ei etene matkustajan mielestä oikein, voi hän saattaa vaatimuksensa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
PL 306
00531 Helsinki
Puh. 010 366 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi

Linja-autoliikennettä valvovat viranomaiset tämän asetuksen noudattamisen osalta ovat Suomessa Kuluttajavirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5
00531 Helsinki
Puh. 029 505 3000
Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 Traficom
Puh. 029 534 5000
Sähköposti: kirjaamo@traficom.fi