Asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Yleistä

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miten J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy (jäljempänä Eskelisen Lapin Linjat) kerää ja käsittelee henkilötietoja verkkosivustolla ja verkkokaupassa.

Eskelisen Lapin Linjat on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

2. Rekisterinpitäjä

J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy (jäljempänä Eskelisen Lapin Linjat)
Y-tunnus 0210549-8

Koskikatu 49-53
96100 Rovaniemi
puh. 016 344 152

Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa:

Suvi Asplund
suvi.asplund@eskelisen.fi
Puh. 016 342 2160

3. Henkilötietojen keräys ja käsittely

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai -tunnukset
  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Asiakas- ja toimittajahistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Palvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
  • Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet ja asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Eskelisen Lapin Linjat ei kerää henkilötietoja sinulta muutoin kuin nimenomaan sellaisia antaessasi sekä rekisteröityessäsi verkkokauppaan. Eskelisen Lapin Linjat takaa, ettei se myy eikä vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin paljastaa tietojasi lain sitä vaatiessa.

Keräämme henkilötietojasi tarjotaksemme mahdollisimman hyvää henkilökohtaista palvelua ja kohdennettua viestintää. Henkilötietoja analysoimalla voimme edelleen kehittää palvelujamme. Henkilötietojesi käsittelyn perustana on Eskelisen Lapin Linjojen kanssa tekemäsi sopimuksen täytäntöön paneminen.

4. Tietojesi säilytysaika

Säilytämme meille antamiasi tietoja vain niin kauan, kuin se on meille tarpeen lähettämiesi tietojen käyttötarkoitukseen nähden tai lainsäädännöllisten tarkoitusten noudattamiseksi.

Jos olet antanut meille nimenomaisen luvan käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, käytämme tietojasi tällaiseen tarkoitukseen niin kauan, kunnes perut antamasi luvan. Voit perua antamasi luvan milloin vain.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Verkkosivustollamme käytetään myös evästeitä. Evästeet ovat pieniä tietoyksikköjä, jotka verkkoselaimesi tallentaa omalle tietokoneellesi. Jos et halua käyttää evästeitä, määrittele verkkoselaimesi poistamaan kaikki evästeet tietokoneesi kovalevyltä, estämään kaikki evästeet tai varoittamaan ennen evästeen tallentamista.

6. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei riittävää tietosuojan tasoa ole varmistettu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Voit aina ja maksutta kieltää henkilötietojesi käytön, pyytää osittaista tai täydellistä poistoa tai estoa tai pyytää tallentamamme, henkilöllisyyttäsi koskevan tiedon ilmoittamista tai korjausta. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

9. Päivittäminen ja muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tietosuojakäytännön osia ilmoittamatta asiasta erikseen. Lue aina tietosuojakäytäntö ennen kuin käytät verkkosivustoamme, jotta olisit tietoinen lausunnon ajan mukaisesta tilasta.